Internet w bibliotece.

Internet w bibliotece.
Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Koszty pokrywane są ze środków własnych biblioteki.

czwartek, 3 października 2013

Na zajęciach w Muzeum Tradycji Niepodległościowych kl. VI SP nr 70
„Wojsko polskie w przededniu II wojny światowej”. W części pierwszej zajęć odbyło się spotkanie dzieci na dziedzińcu muzeum z Grupą Rekonstrukcji Historycznej „Strzelcy Kaniowscy”, która wystąpiła w historycznych mundurach wraz z uzbrojeniem używanym podczas kampanii wrześniowej
i wcześniej. W części drugiej dzieci  uczestniczyły w zajęciach tematycznych na sali audiowizualnej. Taka forma spotkania pozwola lepiej przekazać wiedzę, ponieważ wychodzi poza schemat typowego nauczania klasowego.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza