Internet w bibliotece.

Internet w bibliotece.
Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Koszty pokrywane są ze środków własnych biblioteki.