Internet w bibliotece.

Internet w bibliotece.
Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Koszty pokrywane są ze środków własnych biblioteki.

czwartek, 29 maja 2014

Warsztaty środowiskowe "Sztuka miejska dla wszystkich i dla nas samych"

"Różnorodność działań w przestrzeni miejskiej - rola przypadku w sztuce". W zajęciach uczestniczyła kl. IV SP nr 70. Dzieci poznały pojęcie sztuki ulicznej, zyskały umiejętność świadomego spojrzenia na przestrzeń miejską, zobaczyły jakie są możliwości tworzenia sztuki w dowolnym miejscu i spróbowały w mikro skali "tworzyć" taką sztukę same. Na zakończenie każde z nich otrzymało dyplom uczestnictwa w warsztatach - my też:)

Zajęcia w bibliotece poprowadziły przedstawicielki  UrbanForms i Sekcji Estetyki Koła Naukowego Filozofów (Uniwersytet Łódzki) Anna Ostrowska., Karolina Karolak, Jowita Mróz, Sonia Szechowska  - uczestniczyła kl. VI A, SP nr 175


poniedziałek, 19 maja 2014

Przybyły nam gry planszowe...

Wszystkim miłośnikom gier komputerowych przypominamy, że gra planszowa to rodzaj gry towarzyskiej do której używana jest plansza:). Nasze gry to gry symulacyjne czyli takie, które są osadzone fabularnie w konkretnym czasie i przestrzeni, przez co przebieg rozgrywki zależy nie od przypadku losowego np. rzutu kostką, ale od inteligencji i obranej przez gracza strategii. Zapraszamy do zabawy:)

niedziela, 11 maja 2014

Wyrównujemy szanse, przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu, organizujemy czas wolny, pomagamyTelewizor i PlayStation zostały zakupione w ramach realizowanego przez nas Miejskiego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. Prowadzenie przez domy kultury i biblioteki działań profilaktycznych w formie zajęć.


wtorek, 6 maja 2014

Zapraszamy do czytania:)))


Giffin E. - Pewnego dnia
Oates J. C. - Zbłocona
Jaruzelska M. - Rodzina
Wiśniewski J. L. - Los powtórzony
Kava A. - Ostateczny cel
Nabokov. V. - Rozpacz
Cameron D. - Tancerka z Kairu
Belford J. - Polowanie na wilka z Wall Street / kontynuacja "Wilka a Wall Street"
Beśka K. - Pozdrowienia z Londynu