Internet w bibliotece.

Internet w bibliotece.
Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Koszty pokrywane są ze środków własnych biblioteki.

Katalog on-line


Moduł on-line dostępny jest pod adresem www.mbps.provps.pl

Jak korzystać z katalogu? - odpowiedź znajdziecie w zakładce Wprowadzenie, ale żeby aktywnie korzystać trzeba być czytelnikiem biblioteki, czyli posiadać kartę biblioteczną, po którą zapraszamy do nas:)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz