Internet w bibliotece.

Internet w bibliotece.
Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Koszty pokrywane są ze środków własnych biblioteki.

Kontakt

Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź-Śródmieście
Filia nr 5 dla Dorosłych
ul. Wschodnia 42
tel. 42 632 40 77
e-mail: Filia5@mbps.lodz.pl

Gdzie jesteśmy?

Podgląd

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz