Internet w bibliotece.

Internet w bibliotece.
Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Koszty pokrywane są ze środków własnych biblioteki.

wtorek, 19 marca 2013

Promocja zdrowia


... to cykl zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 70. Zdrowy styl życia to inwestycja w przyszłość młodych ludzi:) a co one o tym wiedzą?

poniedziałek, 18 marca 2013

Uzależnienia. To oni mnie namówili....W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy cykl spotkań uczniów klas V i VI szkół podstawowych  z psychologami Towarzystwa Wiedzy Psychologicznej "Start" panią Dorotą Wieczorek i panem Andrzejem Kuśmierczykiem. Dzisiaj dzieciaki dowiedziały się jak sobie radzić z niechcianymi wpływami grypy, jak skutecznie mówić nie.

środa, 6 marca 2013

Pasowanie na czytelnika
Jak co roku uczestniczyliśmy w ważnym wydarzeniu integrującym środowisko szkolne, przedszkolne i biblioteczne -  w pasowaniu na czytelnika dzieci z klasy I Szkoły Podstawowej nr 70. Odebraliśmy  podziękowanie za całoroczną współpracę w kształtowaniu u dzieci nawyku obcowania z książką i organizowaniu wspólnych, ingerujących środowisko imprez kulturalno-oświatowych.